567 584 590

ČLEN SKUPINY AUTO VYSOČINA

OPERATIVNÍ LEASING

INFO@AVLCARS.CZ

Seznam častých dotazů:

K datu převzetí vozu hradíte první poměrnou splátku, tj. od data předání do konce měsíce. Další
splátky mají splatnost vždy k 1. dni následujícího měsíce. Pokud tedy uzavřete smlouvu ke 30. dni v
měsíci, následující splátku musíte uhradit již následující den, respektive za dva dny. Splátkový
kalendář dostanete při předání vozidla.

Za placení pokut je odpovědný/odpovědná vždy nájemce/nájemkyně vozu. AVL Cars s.r.o. v případě
výzvy postupuje informace o nájemci. V případě fyzické osoby nepodnikající či podnikatele sdělujeme
informace o řidiči příslušnému úřadu. V případě právnické osoby je pokuta uhrazena ze strany AVL
Cars s.r.o. a následně přefakturována klientovi.

Vždy volat Policii ČR a následně kontaktovat AVL Cars s.r.o., vůz nechte vždy opravit pouze u Auto
Vysočina s.r.o., web.: https://www.autovysocina.cz/kontakt , tel.: 567 584 582 – servis.

Servis, příp. pneuservis si dojednejte přímo na provozovně Auto Vysočina s.r.o.,
web.: https://www.autovysocina.cz/kontakt , tel.: 567 584 582 – servis.

Vždy volat Policii ČR a následně kontaktovat AVL Cars s.r.o., vůz nechte vždy opravit pouze u Auto
Vysočina s.r.o., web.: https://www.autovysocina.cz/kontakt , tel.: 567 584 582 – servis.

Objednejte se sami přímo do autorizovaného Auto Vysočina s.r.o.
web.: https://www.autovysocina.cz/kontakt , tel.: 567 584 582 – servis.

V případě otázek ohledně odkupu vozidla kontaktujte společnost AVL Cars s.r.o.

Ano, byla-li součástí pronájmu i druhá sada pneumatik, pak vracíte s vozem i tuto.

Rodinný příslušník vůz řídit může, v případě třetí osoby o možnost užívání zažádejte AVL Cars s.r.o.

Ano, kilometry se sčítají. Rozhodující je kumulovaný stav ujetých kilometrů po skončení doby nájmu.

Na podmínkách předčasného ukončení smlouvy se vždy
předem domluvte se společností AVL Cars s.r.o..

Velký technický průkaz je uložen u společnosti AVL Cars s.r.o.. V případě poškození, ztráty RZ či jiné
situace, kdy je potřeba technický průkaz, zajistíme vše za vás.

Veškeré úpravy je potřeba nechat si schválit společností AVL Cars s.r.o. před jejich provedením. V
případě kladného vyřízení vaší žádosti od nás obdržíte další informace, jak dále postupovat.

Veškeré opravy je nutné provádět pouze u autorizovaného servisu Auto Vysočina s.r.o.!

Vždy kontaktujte AVL Cars s.r.o., kde vám poskytneme informace k nároku na náhradní vozidlo.